Pop Up Studio Photography Dancers Group Photography Mel Parry Pop Up Studio Phography Children Photographed Party Photography Christmas Photogarphy Winter Photos Amdanaf Oriel Amdanaf Oriel

Amdano

Gallaf ddarparu Stiwdio Dros-Dro hynod broffesiynol a thrawiadol yn eich elusen / digwyddiad / clwb / lleoliad / ysgol / meithrinfa ac ati, fel ffordd ichi gynnig ychydig bach o rywbeth ychwanegol i’ch cleientiaid a gwella eu profiad o’ch digwyddiad neu’ch sefydliad.

Mae Stiwdio Dros-dro yn berffaith ar gyfer clybiau chwaraeon, academïau dawns a drama, pasiantau a charnifalau, clybiau crefft ymladd, clybiau gymnasteg, majorettes, proms ysgol, codwyr arian elusennol, nosweithiau gwobrwyo ac ati. Maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau tymhorol, fel ffeiriau y Nadolig a’r Pasg, partïon Calan Gaeaf, amser dychwelyd i’r ysgol ac ati ar gyfer sefydliadau masnachol fel gwestai, bwytai a chanolfannau garddio ac yn y blaen, oherwydd gall yr nifer yr wyf yn ei gynhyrchu gynyddu eich gwerthiannau ar y diwrnod hefyd.

Sut mae’n gweithio? Byddaf yn sefydlu cefndir ffotograffig mewn lleoliad addas, gyda goleuadau stiwdio, cyfrifiadur ac argraffydd, ac yn creu portreadau syfrdanol o ansawdd proffesiynol y gall pobl fynd â nhw adref bron yn syth fel naill ai printiau neu ffeiliau digidol.

Yn rhad ac am ddim i chi

Yn gyffredinol, wnai ddim hyd yn oed godi am Stiwdio Dros-Dro, dwi dim ond yn gwneud yr hyn rydw i’n ei gymryd ar y diwrnod gan fy nghwsmeriaid unigol. Mewn gwirionedd, gall fy Stiwdio Dros-dro hefyd helpu chi i GODI ARIAN, gan fy mod bob amser yn hapus i ystyried rhoi canran o fy incwm ar y dydd i drefnydd y clwb / digwyddiad.

Mel Parry Photography Anglesey