Pop Up Studio Photography Mel Parry Pop Up Studio Instant Studio images Amdanaf Oriel Amdanaf Oriel

Amdano

Gallaf ddarparu wasanaeth ffotograffiaeth ac argraffu’n syth bin proffesiynol iawn yn eich digwyddiad, lle gall eich aelodau / cystadleuwyr / gwesteion ac ati weld a phrynu eu lluniau ar unwaith ar y diwrnod fel ffeiliau digidol ‘hi-resolution’ neu brintiau wedi’u mowntio, sy’n darparu rhywbeth ychwanegol iddynt fynd adref gyda nhw a sy’n gwella eu profiad cyfan ac yn ychwanegu bri i unrhyw ddigwyddiad.

Mae’r gwasanaeth yn berffaith ar gyfer digwyddiadau chwaraeon, sioeau llwyfan, digwyddiadau elusennol a thei-du, pencampwriaethau clybiau chwaraeon, cystadlaethau crefft ymladd, nosweithiau prom, pasiantau a charnifalau, cystadlaethau perfformio ac ati.

Yn rhad ac am ddim i chi

Fel rheol, dydw i ddim hyd yn oed yn codi tâl am ddod, dim ond yr hyn rwy’n ennill ar y diwrnod mewn gwerthiannau drwy fy nghwsmeriaid unigol. Ac rydw i bob amser yn hapus i ystyried rhoi canran o fy nerbyniadau i’r clwb / ysgol ac ati fel ffordd o CODI ARIAN I CHI.

Mel Parry Photography Anglesey