Marathon Photography North Wales Mel Parry Pop Up Studio Team Event Photographer Dance Events Triathlon Photography Cycle Events North Wales Amdanaf Oriel Amdanaf Oreil

Amdano

Gall yr atyniad o ffotograffydd proffesiynol o ansawdd uchel sy’n cynnig lluniau i’ch gwesteion / cystadleuwyr fynd â nhw adref gyda nhw neu eu prynu ar-lein wedyn ychwanegu cymaint o fri at unrhyw ddigwyddiad. Rwy’n cynnig gwasanaeth cynhwysfawr yn tynnu lluniau o bob math o ddigwyddiadau dan do ac awyr agored, fel digwyddiadau chwaraeon mawr a bach, unrhyw fath o bencampwriaeth clwb, digwyddiadau corfforaethol ac elusennol, ciniawau enwogion, sioeau llwyfan, promiau, pasiantau, hyd yn oed partïon preifat bach ac achlysuron ac ati.

Mae gen i dîm llawn o ffotograffwyr digwyddiadau profiadol ar gael i mi os oes angen, ac rwy’n gallu trin logisteg digwyddiad chwaraeon mawr (fi yw ffotograffydd digwyddiadau swyddogol ‘Always Aim High Events’, un o drefnwyr digwyddiadau chwaraeon mwyaf Cymru), gan gynnwys cynnig cyfleuster ‘search by bib number’ ar-lein ar ôl y digwyddiad i’w gwneud hi’n syml i’ch cystadleuwyr ddod o hyd i’w lluniau.

Mae gen i stiwdio ddigidol gludadwy anhygoel sy’n golygu y gallaf gynnig gwasanaeth argraffu a ffotograffau digidol ar y safle lle bo hynny’n ymarferol, lle mae lluniau ar gael i’w prynu yn y digwyddiad ei hun o fewn munudau. Ac mewn digwyddiadau lle nad yw hynny’n ymarferol, bydd y lluniau bob amser ar gael i’w prynu ar-lein o fewn diwrnod, fwy neu lai, ar y mwyaf.

Cliciwch yma i fynd i’m gwefan digwyddiadau pwrpasol i gael yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch.

Mel Parry Photography Anglesey