Wedding Photography priodasau Portrait Photography Portreuadau Commercial Photography Masnachol Digwyddiadau Pop Up Studio Phography Stiwdios
Dros-Dro
Instant Image Events Digwyddiadau Gyda
Lluniau ar unwaith
Amdanaf Amdanaf i

Ychydig amdanaf i

Rwy’n ffotograffydd priodasau, portreadau, masnachol a digwyddiadau wedi’i leoli yn Ynys Môn. Mae fy ngwaith yn seiliedig ar leoliad yn bennaf, gyda rhywfaint o waith stiwdio yma ac acw, ac rwyf wrth fy modd yn llwyfannu stiwdios pop-up a ffotograffau digwyddiadau lle gall cleientiaid brynu eu lluniau ar unwaith. Nid wyf yn ffotograffydd arbenigol – nid yw fy lleoliad gwledig yn caniatáu’r moethusrwydd hwnnw imi – ond hoffwn feddwl bod ansawdd fy ngwaith trwy gydol ei sbectrwm yn siarad yn glir am fy sgil a fy ngallu.

33 mlynedd yn weithiwr proffesiynol gweledol, i ddechrau fel dylunydd graffig a chyfarwyddwr celf mewn stiwdios dylunio ac asiantaethau hysbysebu yng ngogledd Lloegr, dychwelais yn y pen draw at fy ngwreiddiau yng ngogledd Cymru. Gyda digon o brofiad o gelf yn cyfarwyddo ‘photo shoots’ asiantaeth ar gyfer cleientiaid fel Next Directory, fe wnes i ‘syrthio’ i mewn i dynnu lluniau fy hun fel ffordd o gyflenwi ansawdd y delweddau yr oeddwn eu hangen ar gyfer fy ngwaith dylunio graffig, a thyfodd oddi yno. Heddiw dwi’nl ffotograffydd yn gyntaf a dylunydd yn ail, ond un sy’n gallu cymhwyso 33 mlynedd o brofiad dylunio graffig yn fy nyluniadau albwm priodas!

Rwy’n byw ger y traeth ym mhentref gwyliau hardd o’r enw Benllech, rwy’n dad i ddau fachgen ifanc ac rwy’n siaradwr Cymraeg naturiol. Pan nad ydw i’n gweithio neu’n gwylio chwaraeon (chwaraewr rygbi wedi ymddeol), rydw i fel arfer naill ai’n chwarae efo fy mechgyn, yn dioddef yn y gampfa neu’n chwarae ‘country blues’ ar un o fy ngitars.

Mel Parry Photography Anglesey
Mel Parry Photography